ก.ค. 172014
 

คํานํารายงาน

เมื่อใดก็ตามที่เราต้องได้เขียนรายงานเพื่อส่งอาจารย์นั้น  ย่อมต้องทำตามหลักการให้ครบ  ต้องมีรายละเอียดของหน้าปก  มีคํานํารายงาน  มีสารบัญ  มีเนื้อหา  และบรรณานุกรม  จึงจะครบหลักเกณฑ์ของการเขียนคํานํารายงาน  เรื่องของการเขียนคํานํารายงานนั้น  สำหรับบางคนแล้วเป็นเรื่องใหญ่ซะเหลือเกิน  โดยเฉพาะผู้ที่ได้เขียนรายงานเป็นครั้งแรกหรือไม่บ่อยนัก  ย่อมต้องหาตัวอย่างคํานํารายงานมาดูกันมั่ง  เพื่อที่จะใช้เป็นต้นแบบ  วันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือท่านผู้อ่านที่กำลังค้นหาวิธีเขียนคํานํากันอยู่ในตอนนี้  จะได้ทราบและนำวิธีการเขียนคำนำที่ถูกต้องไปปฏิบัติกันยังไงหล่ะ

คํานํารายงาน

1370224468

คํานํารายงาน คือส่วนที่เราจะแจ้งให้กับผู้อ่าน  ให้เค้าได้ทราบถึงจุดประสงค์  เนื้อหาสาระ เรื่องราวและความเป็นมาของรายงาน หรือหนังสือเล่มนั้นๆ นั่นเอง  การเขียนคํานํารายงานนั้นให้เล่าพอให้รู้ถึงความเป็นมา  ทิศทางของเนื้อหา  วัตถุประสงค์  และแรงจูงใจที่ทำให้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นมาเท่านั้นเอง   แต่การเขียนคํานํารายงานนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบ  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น  ความเป็นมา  จุดประสงค์  หน่วยงาน  ความเป็นทางการ  กลุ่มผู้อ่าน  เป็นต้น  เราจึงได้รวบรวมเอาตัวอย่างคํานํารายงานรูปแบบต่างๆ มาให้คุณผู้อ่านได้ดูเป็นแนวทางกันค่ะ  แล้วเมื่อคุณจับจุดได้แล้ว  คุณจะพบว่าการเขียนคํานํารายงานไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

การเขียนคำนำที่ดีนั้นต้องมีความกระชับและได้ใจความ  บอกถึงจุดประสงค์ได้อย่างเข้าใจ  สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับ  ซึ่งอย่าให้ยาวเกิน 1 หน้านะค่ะ

การเขียนคํานํารายงานที่ดีนั้น  ต้องอย่าเอาเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้วมาเขียนในคำนำ  อย่าได้เล่าโม้จนเรื่องราวมันออกจากเนื้อหา  และอย่าเขียนมั่วอย่างไม่มีการเรียบเรียง  จับใจความสำคัญที่ต้องการจะสื่อสารไม่ได้นะค่ะ

 

 ตัวอย่างคํานํารายงาน  1

คำนำ

          รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ว 1545 วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงดาว  ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเฝ้าสังเกตุการเคลื่อนที่ของดวงดาว  การคำนวนการวัดระยะของดวงดาว  การตรวจหาวัตถุเคลื่อนที่ในอวกาศผ่านกล้องโทรทัศน์ การระบุประเภทและตำแหน่งของดวงดาว  ตลอดจนการเฝ้าสังเกตุวงโคจรของดาวหางที่มีวงโคจรใกล้กับโลก  ซึ่งจะเป็นการทำความเข้าใจ  และยกระดับความสำคัญของวงการดาราศาสตร์ไทย  ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาชาติได้

ผู้จัดทำได้เลือกเรื่องราวของ “การเฝ้าดูดวงดาวจากพื้นโลก”  เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีความลึกลับ  สามารถศึกษาค้นคว้าต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด และเรื่องราวของอวกาศและดวงดาวยังเป็นเรื่องที่มนุษย์มีความเข้าใจกันน้อยมาก  เมื่อเทียบกับขนาดของจักรวาลอันกว้างใหญ่ ผู้จัดทำจะต้องขอขอบคุณ อ.สงกรานต์  ไผ่ทิวสวย  ผู้ให้ความรู้ อุปกรณ์ในการศึกษา องค์ความรู้ใหม่ๆ และแนวทางการศึกษา เพื่อนๆ ทุกคนที่ให้ ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

นางสาวสุนิสา  ส่องสคราประดับแสง

 

 

ตัวอย่างคํานํารายงาน  2

คํานํา

          จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา การจัดกิจกรรมรับน้องละลายพฤติกรรม  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559  มีนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพ  การควบคุมอารมณ์  การให้ความร่วมมือ  การช่วยเหลือกันเป็นหมู่คณะ  และความสามัคคี  ในปริมาณที่มาก  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลจากการสังเกตุพฤติกรรม  ในกิจกรรมรับน้องดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการรับน้อง  ให้มีความเหมาะสมและสร้างการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีของนักศึกษาน้องใหม่  ที่จะเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาวิศวะกรรมขนส่งในอนาคตต่อไป 

                                                                                                                                            ผู้วิจัย

                                                                                                                              (นายอดิศร  เรียนรู้ง่ายจัง)

 

 

ตัวอย่างคํานํารายงาน  3

คำนำ

          เรื่องของการทำงานหาเงินออนไลน์นั้น  เป็นวิชาอาชีพแนวใหม่  ที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับยุคอินเทอร์เน็ต  ซึ่งเรียกง่ายๆ ก็คือการทำการตลาดบนอินเทอร์เน็ตนั่นเอง  ในการที่ใครจะยึดอาชีพหาเงินออนไลน์เป็นอาชีพหลักไว้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว  จะต้องเป็นคนที่มีความมานะพยายาม ไม่ท้อแท้ต่อความล้มเหลวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา  สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วและตามทัน   และในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่คนเราสามารถเป็นนายตัวเองได้ง่ายที่สุด  เพราะการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตมาประกอบอาชีพค้าขายแบบออนไลน์นั่นเอง  ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน  ถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถทำงานหาเงินได้ทันทีค่ะ

สาเหตุที่เลือกศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการหาเงินออนไลน์  ก็เพราะว่าเราเข้าใจเกี่ยวกับเบื้องลึกของจิตใจคน  ที่ลึกๆ แล้วทุกคนต่างก็อยากจะเป็นนายของตัวเองกันทั้งนั้น  สามารถทำงานจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้  ทำให้มีเวลาให้กับครอบครัวและออกไปใช้ชีวิตกันอย่างคุ้มค่าได้  ดังนั้นยุคนี้เป็นยุคที่เราสามารถเป็นนายของตัวเอง หรือเจ้าของธุรกิจได้ในต้นทุนที่ต่ำ  เราจึงควรศึกษาอาชีพเกิดใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่นั่นเอง

นายมานิตย์  ศิษย์ลืมครู

 

 

 ตัวอย่างคํานํารายงาน  4

 คำนำ

          รายงานฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ช 0155  การค้นคว้าและเขียนรายงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงภูมิหลังของการดนตรีไทย ในประเทศไทย  ตลอดจนประเภทของเครื่องดนตรี  การประสมวงดนตรี  รวมทั้งเพลงไทย  อันเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติ    

          การจัดทำรายงานได้ทำการค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลจากหนังสือและบทความต่างๆ  ซึ่งผู้เขียนรายงานหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจบ้างตามสมควร

 เด็กชายสำเริง  มานะจุงเบย

 

 

ตัวอย่างคํานํารายงาน  5

 คำนำ

          รายงาน Country Profile ประเทศมาเลเซีย  เป็นรายงานนำเสนอการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของมาเลเซีย  สภาพทั่วไปของมาเลเซีย สภาพทางเศรษฐกิจ  สภาพทางการเมือง  สภาพทางการค้า  การลงทุน  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย-มาเลเซีย  และการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ศักยภาพ และข้อเสนอแนะต่อการลงทุนในมาเลเซีย  เป็นต้น รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการลงทุนในมาเลเซียและอินโดนีเซีย  ที่ทางคณะทำงานโครงการฯ มาเลเซียดำเนินการศึกษาเก็บรวบรวม ข้อมูล นับแต่เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล และความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงแก่ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียและเป็นฐานข้อมูลให้แก่นักธุรกิจไทย/นักลงทุนไทยรวมทั้งบุคคลอื่นที่สนใจของประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อเริ่มจะเข้าไปดำเนินธุรกิจกับมาเลเซียทั้งนี้  ทางคณะทำงานโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการลงทุนในมาเลเซียต่อไป

คณะทำงานโครงการส่งเสริมการลงทุนในมาเลเซียและอินโดนีเซีย

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา

 

 

ตัวอย่างคํานํารายงาน ►►►   ยาเสพติดเปนภัยรายที่ทําลายสังคมไทย

ตัวอย่างคํานํารายงาน ►►►   ประเทศกัมพูชา

 ตัวอย่างคํานํารายงาน ►►►   รายงานสถานการณมลพิษ

ตัวอย่างคํานํารายงาน ►►►   การประเมินตนเอง

 

สำหรับบทความที่เกี่ยวกับการเขียนคํานํารายงาน  ที่คุณผู้อ่านได้ศึกษาเรียนรู้กันเสร็จไปแล้ว  คงจะเป็นแนวทางที่ดีไม่มากก็น้อย  เพื่อที่จะให้คุณได้นำเอาไปใช้เขียนคำนำกันนะค่ะ  อันที่จริงแล้วการเขียนคํานํารายงานนั้น มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย  รูปแบบก็เป็นเหมือนตัวอย่างคํานํารายงานที่คุณได้เห็นกันนี่แหล่ะค่ะ  ขอให้การทำรายงานในแต่ละครั้งของคุณ  มีการเขียนคํานํารายงานที่ง่ายดายและถูกต้องกันทุกคนนะค่ะ