คําอวยพรวันคริสต์มาส

 คําอวยพร

คําอวยพรวันคริสต์มาส,คําอวยพรวันคริสต์มาสเป็นภาษาอังกฤษ,คําอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษ-ไทย,รูป แบบ การ์ด อวยพร วัน คริสต์มาส,คําอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล,คําอวยพรภาษาอังกฤษวันคริสต์มาส,คําอวยพรวันปีใหม่,คําอวยพรวันเกิด,คํา อวยพร วัน คริสต์มาส เป็น ภาษา อังกฤษ,คํา อวยพร วัน คริสต์มาส ภาษา อังกฤษ english,คํา อวยพร วัน คริสต์มาส ภาษา ฝรั่งเศส,คํา อวยพร วัน คริสต์มาส ภาษา อังกฤษ ไทย,คํา อวยพร วัน คริสต์มาส ภาษา จีน,คํา อวยพร วัน คริสต์มาส ภาษา เยอรมัน,คําอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษ,คําอวยพรวันปีใหม่ภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล,อวยพร วัน มาฆบูชา,คํา อวยพร วัน คริสต์มาส ภาษา อังกฤษ,คำ อวยพร วัน คริสต์มาส,การ์ด วัน คริสต์มาส,คํา อวยพร ภาษา อังกฤษ,กลอน วัน คริสต์มาส,คํา อวยพร ปี ใหม่,การ์ด อวยพร วัน คริสต์มาส,ประวัติ วัน คริสต์มาส,คําอวยพร,คริสต์มาส,วันคริสต์มาส

                      

คําอวยพรวันคริสต์มาส

              วันคริสต์มาส ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ของศาสนาคริสต์ เพราะว่าเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ ซึ่งในวันคริสต์มาสนี้  คริสต์ศาสนิกชนทั่วโลกจะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ ดังนั้นเราจึงมีคําอวยพรวันคริสต์มาส มาฝากเพื่อนๆ เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ส่งคําอวยพรวันคริสต์มาส ไปให้เพื่อนๆ พ่อแม่พี่น้อง หรือคนที่เรารัก ยังไงหล่ะ งั้นเราไปดูคําอวยพรวันคริสต์มาสที่มีความหมายดีๆ ถูกใจผู้รับ ประทับใจผู้ฟังกันเลย…

 

คําอวยพรวันคริสต์มาส,คําอวยพรวันคริสต์มาสเป็นภาษาอังกฤษ,คําอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษ-ไทย,รูป แบบ การ์ด อวยพร วัน คริสต์มาส,คําอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล,คําอวยพรภาษาอังกฤษวันคริสต์มาส,คําอวยพรวันปีใหม่,คําอวยพรวันเกิด,คํา อวยพร วัน คริสต์มาส เป็น ภาษา อังกฤษ,คํา อวยพร วัน คริสต์มาส ภาษา อังกฤษ english,คํา อวยพร วัน คริสต์มาส ภาษา ฝรั่งเศส,คํา อวยพร วัน คริสต์มาส ภาษา อังกฤษ ไทย,คํา อวยพร วัน คริสต์มาส ภาษา จีน,คํา อวยพร วัน คริสต์มาส ภาษา เยอรมัน,คําอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษ,คําอวยพรวันปีใหม่ภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล,อวยพร วัน มาฆบูชา,คํา อวยพร วัน คริสต์มาส ภาษา อังกฤษ,คำ อวยพร วัน คริสต์มาส,การ์ด วัน คริสต์มาส,คํา อวยพร ภาษา อังกฤษ,กลอน วัน คริสต์มาส,คํา อวยพร ปี ใหม่,การ์ด อวยพร วัน คริสต์มาส,ประวัติ วัน คริสต์มาส,คําอวยพร,คริสต์มาส,วันคริสต์มาส

 

คําอวยพรวันคริสต์มาส

Season’s Greetings May love and laughter fill your life at Christmas and throughout the New Year.
เทศกาลแห่งการอวยพร ขออวยพรให้ความรักและเสียงหัวเราะ เติมเต็มชีวิตของคุณ ในวันคริสต์มาสนี้ตลอดไปจนถึงวันปีใหม่.

 ——————–

Christmas Cold weather and warm feelings.
คริสต์มาส อากาศหนาว มาพร้อม ความรู้สึกที่อบอุ่น

  ——————–

Merry Christmas and Happy New Year.
สุขสันต์วันคริสต์มาสและปีใหม่

  ——————–

One of my favorite gifts is hearing from you. Greetings of the season to you and yours.
หนึ่งในของขวัญที่ฉันชอบคือการติดต่อจากคุณ. ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในเทศกาลนี้

  ——————–

May your world be filled with warmth and good cheer this Holy season, and throughout the year! Wish your Christmas be filled with peace and love. Merry Xmas.
ขอให้โลกของคุณเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสดชื่น ในเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์นี้ และตลอดปีตลอดไป
ขอให้คริสต์มาสของคุณเต็มไปด้วยสันติภาพและความรัก สุขสันต์วันคริสต์มาส

  ——————–

May the Christmas season fill your home with joy,your heart with love and your life with laughter.

ขอให้เทศกาลคริสต์มาสเต็มเติมความสนุกให้บ้านของคุณ เต็มเติมหัวใจด้วยความรัก และเติมเต็มชีวิตด้วยเสียงหัวเราะ

  ——————–

May the miracle of Christmas fill your heart with warmth and love.Christmas is the time of giving and sharing.It is the time of loving and forgiving.Merry Christmas!
ขอให้ปาฏิหาริย์แห่งคริสต์มาสเติมหัวใจคุณด้วยความอบอุ่นและความรัก คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาของการให้และการแบ่งปัน เป็นช่วงเวลาแห่งความรักและการให้อภัย สุขสันต์วันคริสต์มาส

  ——————–

May the joy and peace of Christmas.Be with you all through the Year.ขอให้ความสุขสันต์ และความสงบในวันคริสต์มาสอยู่กับคุณไปตลอดปี

  ——————–

I hope you have a wonderful christmas.Have a great new year!! Hopefully santa will be extra good to you .

ขอให้คุณมีวันคริสต์มาสสุดวิเศษ มีปีใหม่ที่ดี และหวังว่าซานตาครอสจะมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้คุณ

  ——————–

Greetings of the New Year. Wishing you all success in the next.
สวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งในปีใหม่นี้

  ——————–

A toast to the New Year. May all your resolutions become completed projects.
ดื่มอวยพรฉลองปีใหม่ ขออวยพรให้สิ่งที่ท่านตั้งใจไว้จงสมหวัง

  ——————–

Faith makes all things possible,Hope makes all things work,Love makes all things beautiful,May you have all the three for this Christmas.
ความเชื่อทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้,ความหวังทำให้ทุกสิ่งเป็นรูปเป็นร่าง,ความรักทำให้ทุกสิ่งงดงาม,ขอให้คุณมีทั้งสามสิ่งนี้ในวันคริสต์มาส.

  ——————–

Happy New Year! Thinking of you as we begin anew.
สวัสดีปีใหม่คิดถึงคุณในปีใหม่นี้

  ——————–

We wish you a holiday season that is filled with wonder and delight!
เราขออวยพรให้เทศกาลวันหยุดของคุณเติมเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และความเบิกบานใจ

  ——————–

A hope for one world family. From ours to yours.
ปรารถนาให้โลกมีสันติ สำหรับครอบครัวคุณ …จากเรา

  ——————–

One of my favorite gifts is hearing from you. Greetings of the season to you and yours.
ของขวัญลํ้าค่าคือการทราบข่าวคราวจากคุณเทศกาลแห่งอวยพรนี้จงเป็นของคุณและครอบครัว

  ——————–

May this Christmas be so special,that you never ever feel lonely again,and be surrounded by loved ones throughout!
ขอให้คริสต์มาสนี้เป็นคริสต์มาสที่พิเศษสุด ๆ,ที่คุณจะไม่รู้สึกเหงาอีกครั้ง,และขอให้คุณได้อยู่ท่ามกลางคนที่คุณรัก

  ——————–

We wish you a holiday season that is filled with wonder and delight.
เราขออวยพรให้เทศกาลวันหยุดของคุณ เติมเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และความเบิกบานใจ

  ——————–

Season’s greetings. Our best to you during the holidays.
เทศกาลส่งความสุขนี้ ขอส่งความปรารถนาดีจากเราถึงคุณ

  ——————–

Season’s greetings. Our best to you during the holidays.
เทศกาลส่งความสุขนี้ขอส่งความปรารถนาดีจากเราถึงคุณ

  ——————–

Happy holidays! Wishing you all the joys of the season. Happy holidays!
ขออวยพรให้คุณมีความปีติยินดีตลอดทั้งปี

  ——————–

HAPPY HOLIDAYS! Have a joyous Christmas and a festive New Year! Happy holidays!
ขอให้มีความปีติยินดีในวันคริสต์มาสและรื่นเริงในวันปีใหม่

  ——————–

Christmas Greetings Wishing you a prosperous New Year! Christmas Greetings.
ขออวยพรให้ท่านจงเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดปีใหม่

  ——————–

Christmas is forever, not for just one day,
for loving, sharing, giving, are not to put away
like bells and lights and tinsel, in some box upon a shelf.
The good you do for others is good you do yourself…
คริสต์มาสเกิดขึ้นได้ทุกวัน ไม่ใช่แค่เพียงวันเดียว
สำหรับการให้ความรัก การแบ่งปัน การมอบสิ่งดี ๆ ไม่ควรจะสิ้นสุด
เหมือนกับระฆัง ไฟ และของประดับ ในกล่องที่วางไว้บนชั้น
สิ่งดี ๆ ที่คุณทำเพื่อคนอื่นก็คือสิ่งดี ๆ ที่คุณทำมันด้วยตัวเอง

  ——————–

Season’s Greetings– May love and laughter fill your life at Christmas and throughout the New Year.
เทศกาลแห่งการอวยพร ขออวยพรให้ความรัก และเสียงหัวเราะเติมเต็มชีวิตของคุณ ในวันคริสต์มาสตลอดไปถึงวันปีใหม่

  ——————–

Christmas Cold weather and warm feelings.
คริสต์มาสอากาศที่เหน็บหนาวและความรู้ที่อบอุ่น

  ——————–

My wishes for Christmas: 1. Joy to the world 2. Good will toward men 3. Pizza on Earth!
สิ่งที่ฉันปรารถนาในวันคริสต์มาสนี้ 1. คนทั่วโลกมีความสุข 2. ผู้คนอยู่กันอย่างสันติ 3.มีพิชซ่าให้กิน (โจ๊ก)

  ——————–

May the spirit of Christmas bring you peace,The gladness of Christmas give you hope,The warmth of Christmas grant you love.
ขอให้จิตวิญญาณของคริสต์มาสนำความสงบสุขมาสู่คุณ,ขอให้ความสุขของคริสต์มาสมอบความปรารถนาแด่คุณ,ขอให้ความอบอุ่นของคริสต์มาสให้ความรักกับคุณ.

  ——————–

Santa Claus is coming along with a rainbow of gifts especially for you.Wish you a Merry Christmas!!
ซานตาคลอสกำลังเดินทางมาพร้อมกับสายรุ้งแห่งของขวัญสำหรับคุณโดยเฉพาะ.สุขสันต์วันคริสต์มาส!!

  ——————–

Merry Christmas. Hope Santa gives you what you wish for.
สุขสันต์วันคริสต์มาส ขอให้ซานตาคลอดมอบของขวัญที่คุณอยากให้แด่คุณ

  ——————–

May the peace and blessings of Christmas be yours.
May the coming year be filled with happiness.
ขอให้สันติภาพและสิ่งดี ๆ จงอยู่กับคุณ
ขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุข

  ——————–

May the joy and peace of Christmas,be with you all through the Year.
ขอให้ความสุขสันต์ และความสงบในวันคริสต์มาส,อยู่กับคุณไปตลอดปี.

  ——————–

I hope you have a wonderful christmas
have a great new year !
Hopefully santa will be extra good to you .
ขอให้คุณมีวันคริสต์มาสสุดวิเศษ
มีปีใหม่ที่ดี และหวังว่าซานตาครอสจะมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้คุณ

  ——————–

Christmas is forever, not for just one day,
for loving, sharing, giving, are not to put away
like bells and lights and tinsel, in some box upon a shelf.
The good you do for others is good you do yourself…
คริสต์มาสเกิดขึ้นได้ทุกวัน ไม่ใช่แค่เพียงวันเดียว
สำหรับการให้ความรัก การแบ่งปัน การมอบสิ่งดี ๆ ไม่ควรจะสิ้นสุด
เหมือนกับระฆัง ไฟ และของประดับ ในกล่องที่วางไว้บนชั้น
สิ่งดี ๆ ที่คุณทำเพื่อคนอื่นก็คือสิ่งดี ๆ ที่คุณทำมันด้วยตัวเอง

  ——————–

I wish we could put up some of the Christmas spirit in jars and open a jar of it every month.
ขอให้ทุกคนใส่ความตั้งใจในวันคริสต์มาสลงในขวดโหล และเปิดขวดโหลแห่งความตั้งใจนั้นทุก ๆ เดือน

  ——————–

Health, Peace, and sweet content be yours.
ขอให้คุณมีสุขภาพดี มีความสงบทางใจ และพบเจอแต่ความสุขในชีวิต

  ——————–

Peace on earth will come to stay, When we live Christmas every day.
ความสงบสุขบนโลกจะเกิดขึ้นไม่มีสิ้นสุด เมื่อเราทำให้ทุก ๆ วันเป็นวันคริสต์มาส

  ——————–

May your life be colorful magnificent,shimmering and joyful.Merry Christmas.
ขอให้ชีวิตของคุณงดงาม มีสีสัน และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข.สุขสันต์วันคริสต์มาส.

  ——————–

May you receive all the love and happiness you deserve this Christmas.
Merry Christmas!
ขอให้ได้รับความรักและความสุขที่ควรค่าแด่คุณในคริสต์มาสนี้
สุขสันต์วันคริสต์มาส

  ——————–

Christmas brings new hope for all of us.
I hope and pray that you will be able to fulfill your dreams.
May God bless you always!
คริสต์มาสนำความหวังใหม่มาให้เรา
ฉันหวังและขอให้สมหวังในสิ่งที่ใฝ่ฝัน
ขอให้พระเจ้าประทานพรให้คุณเสมอ

  ——————–

May your Christmas be joyful.
May your New Year be hopeful.
May you receive all your heart’s desires.
ขอให้คริสต์มาสของคุณเปี่ยมไปด้วยความสุข
ขอให้ปีใหม่ของคุณมีแต่ความสมหวัง
ขอให้คุณได้รับทุกอย่างที่หัวใจต้องการ

  ——————–

May this Christmas shine with moments of love, laughter and friendliness
and may the coming year bring you contentment and joy.
Have a Merry Christmas.
ขอให้คริสต์มาสนี้ส่องประกายไปด้วยความรัก เสียงหัวเราะ และมิตรภาพ
และขอให้ปีที่กำลังจะมาถึง นำพาความสุขและความสบายใจมาให้คุณ
สุขสันต์วันคริสต์มาส

คําอวยพรวันคริสต์มาส

Comments are closed.