บทแผ่เมตตา

 คาถา

บทแผ่เมตตา,บทกรวดน้ำ,บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น,บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง,บทสวดแผ่เมตตา,บทแผ่เมตตาให้ตนเอง,บทสวดแผ่เมตตา mp3,บทสวดมนต์แผ่เมตตา,บทแผ่เมตตา mp3,บทแผ่ส่วนกุศล,บทอุทิศส่วนกุศล,ฟังบทสวดแผ่เมตตา,บทแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร,บทแผ่เมตตาให้ตนเอง,บทแผ่เมตตาให้ศัตรู,บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น,บทสวดมนต์,บทแผ่ส่วนกุศล,บทกรวดน้ํา,บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทแผ่เมตตา

 เมื่อพูดถึงบทแผ่เมตตาแล้ว เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนทุกคน คงเคยสวดกันมาแล้วทั้งนั้น ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นเตรียมอนุบาลกันเลยทีเดียว จุดประสงค์ของการสวดแผ่เมตตานี้ ก็เพื่อที่จะให้ผู้สวดเอง ได้ระลึก และแผ่บุญบารมีให้กับเจ้ากรรมนายเวร หรือสิ่งมีชีวิตที่ได้ล่วงเกินเค้าไป ทั้งกายกรรม มโณกรรม วจีกรรม ไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลหรอก ก็อาหารที่เพื่อนรับประทานอยู่ทุกวันนี้ ที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ หรือมาจากสิ่งที่มีชีวิตนั้น ล้วนแต่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อเราได้ใช้ชีวิตชองเขา เพื่อต่อชีวิตให้กับเรา เราก็ควรที่จะระลึกถึงบุญคุณของเขา ที่ได้สละชีวิต เพื่อมาเป็นอาหารของเรา ซึ่งสิ่งมีชีวิตบางตัว เค้าอาจจะมีความอาฆาต แค้นอยู่ก็เป็นได้ เราก็ควรที่จะขออโหสิกรรมกับเขา เพื่อที่จะไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันอีกต่อไป  ดังนั้นเรามาดูบทแผ่เมตตากันดีกว่า เพื่อคืนนี้ เพื่อนๆจะได้สวดแผ่เมตตาก่อนนอนเลยยังไงหล่ะ…

 

บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

 

บทแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)

อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)

อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

 

 

บทแผ่เมตตาไปสู่ผู่อื่น

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขการสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด ฯ

 

 

คาถาแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

 

 

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ
Cre : hilight.kapook.com/view/78632

 

***ท่านสามารถดูบทสวดมนต์ก่อนนอนได้ที่นี่…บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทแผ่เมตตา

Comments are closed.