คำขวัญวันแม่

 กลอน  ไม่ให้ใส่ความเห็น
มิ.ย. 162013
 

คำขวัญวันแม่,คําขวัญวันแม่แห่งชาติ,คําขวัญวันแม่สั้นๆ,กลอนวันแม่,คําขวัญวันแม่ภาษาอังกฤษ,แต่งคําขวัญวันแม่,คําขวัญวันแม่2553,คำขวัญวันแม่ 2555

คำขวัญวันแม่

 

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2555
  “มือของแม่นั้น คือ มือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลาอยากให้เป็นงานดีที่งามเงาอยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ”

 

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2554
 “เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี”

 

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2553
“แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหว่านไถ บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์”

 

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2552
 “แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง  เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่ ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร   เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม”

 

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2551
 “เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย”

 

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2550
 “ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย”

 

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2549
  “รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์ ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย”

 

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2548
  “ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่ ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน”

 

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2547
 เลี้ยงลูกมาอย่างน้อยเจ็ดร้อยปี   ให้อยู่ดีกินดีมีสุขถ้วน   แม้มีใจกตัญญูรู้การควร   ไทยทั้งมวลจงตอบแทนคุณแผ่นดิน

 

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2546
  “สามร้อยหกสิบห้าวันคือวันแม่  มิใช่แค่วันใดให้นึกถึงสม่ำเสมอสมัครจิตคิดคำนึง เหมือนแม่ซึ่งรักลูกครบทุกวัน”

 

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2545
  “แม่คือพระประจำอยู่ในบ้าน  บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิ่งขวัญ พระคุณแม่เลิศล้ำเกินรำพัน แม่จึงเป็นคนสำคัญทุกวันไป”

 

 คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2544
 “พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต  ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง”

 

คำขวัญวันแม่