Tag : กลอนวันแม่

คำขวัญวันแม่

คำขวัญวันแม่

คำขวัญวันแม่    คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2555   "มือของแม่นั้น คือ มือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลาอยากให้เป็นงานดีที่งามเงาอยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ"    คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2554  "เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี"    คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2553 "แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหว่านไถ บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์"    คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2552  "แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง  เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่ ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร   เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม"
กลอนวันแม่

กลอนวันแม่

  กลอนวันแม่                  เมื่อถึงวันเม่แห่งชาติ ลูกๆทุกคนก็คงอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับแม่ ผู้มีพระคุณ ผู้เป็นที่รักกับเรา เราจึงควรมีของขวัญ หรือคำพูดดีดี หรือกลอนวันแม่ เพื่อมอบให้แม่รู้ว่าเรารักแม่มากขนาดไหน อันที่จริงแล้ว การที่เราจะแสดงความรักที่มีต่อแม่นั้น เราควรที่จะมอบความรัก ความห่วงใยให้แม่ทุกๆวัน ทุกๆวินาทีเลย เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราอย่างมาก พ่อแม่ เป็นพระที่ยิ่งใหญที่สุด ที่ลูกๆทุกคนจะต้องรัก เคารพ ท่าน เพราะว่าในโลกนี้ จะไม่มีใครที่จะรักเราเท่าพ่อแม่เราอีกแล้ว อย่าไปคิดว่าคนอื่น เช่นเพื่อน แฟน