Tag : คำไวพจน์ ดอกไม้

คำไวพจน์

คำไวพจน์

  คำไวพจน์      คำไวพจน์ ชื่อนี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะไม่ค่อยจะรู้จัก ว่ามันคืออะไร แปลว่าอะไร เพราะคำไวพจน์เนี่ย ถูกพูดถึงน้อยมากเหลือเกิน วันนี้เราเลยมีข้อมูลดีดีเกี่ยวกับคำไวพจน์ มาฝากเพื่อนๆกัน ว่ามันแปลว่าอะไร และเราก็มีตัวอย่างคำไวพจน์ มาให้เพื่อนๆหายงงกันอีกด้วย เรามาดูกันเลย...      คำไวพจน์ เป็นชื่อเรียกของคำในภาษาไทยอีกประเภทหนึ่ง ที่มีความหมายแตกต่างกัน โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 นัยคือ -ตามที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ให้คำอธิบายว่า "คำไวพจน์ คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน