Tag : คําคมด่าคนเห็นแก่ตัว

คําคมด่าคน

คําคมด่าคน

 คําคมด่าคน คําคมด่าคน คิดจะ แรง จะร่าน…กลับไปเรียน ชั้นอนุบาลให้จบก่อนเถอะมรึง ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ เหตุผลที่ "เปลี่ยนแฟนบ่อย" ก็แค่...อยากกระจาย "ความอร่อย" ให้ทั่วถึง ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ แค่คำพูดแรงๆ ไม่ได้แสดงว่ากรูต่ำ ถ้าการกระทำระยำ ต่อให้พูดเพราะทุกคำ ก็ไม่ได้ช่วยทำ ให้เมิงสูงกว่าใคร ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ไม่โกรธที่ไม่รัก, แต่โกรธที่มรึง "กั๊ก" กูไว้ !! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ เรื่องสำส่อน..พ่อมรึงก็คงไม่..สนับสนุน!! เรื่องต่ำๆเลวๆ คงไม่มีส่วนเกี่ยวกับ..นามสกุล!! แต่..เกิดจากสันดานสถุน ที่เป็นสรรพคุณของตัวมรึงเอง ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ เคยถามตัวเองไหม คนแปลกหน้าทำไมมีค่ามากกว่าคนที่ใกล้ชิด!!