หินอัคนี

 สาระน่ารู้  ไม่ให้ใส่ความเห็น
เม.ย. 282013
 

หินอัคนี,หินแปร,หินตะกอน,ชนิด ของ หินอัคนี,ประโยชน์ ของ หินอัคนี,หินอัคนีมีอะไรบ้าง,หินอัคนีเกิดจาก,หินอัคนีบาดาล,หินอัคนี พุ,การเกิดหินอัคนี,ลักษณะหินอัคนี,ลักษณะของหินอัคนี,ประเภทของหินอัคนี

หินอัคนี

   หินอัคนี หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า igneous ซึ่งหินอัคนีเกิดจากการเย็นตัว และแข็งตัวลงของหินหนืด หรือว่าแมกม่านั่นแหล่ะ และหินอัคนี ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ หินอัคนีภูเขาไฟ และหินอัคนีบาดาล

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเกิดของหินอัคนี

หินอัคนีแทรกซอน

หินอัคนีแทรกซอนเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืดภายใต้เปลือกโลกซึ่งถูกล้อมรอบด้วยหินต้นกำเนิด หินหนืดมีการเย็นตัวอย่างช้าๆทำให้เนื้อผลึกที่มีขนาดใหญ่ แร่องค์ประกอบในหินสามารถแยกได้ด้วยตาเปล่า

หินอัคนีพุ

หินอัคนีพุเกิดการเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วบนผิวโลก ทำให้ได้เนื้อผลึกที่มีขนาดเล็ก
หินหลอมละลายที่มีหรือไม่มีผลึกและฟองอากาศเรียกว่าหินหนืด (magma) หินหนืดโผล่ขึ้นมาที่ผิวโลกเนื่องจากมีความหนาแน่นน้อยกว่าหินต้นกำเนิด หินหนืดที่โผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ใต้น้ำหรือบนบก เรียกว่า หินหลอมเหลว (lava)

ปริมาณหินอัคนีพุที่ประทุจากการระเบิดของภูเขาไฟในแต่ละปีขึ้นอยู่กับการเกิดธรณีแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก

۞การเคลื่อนที่ออกจากกันของแผ่นเปลือกโลก: 73%
۞การเคลื่อนที่เข้าหากันของแผ่นเหลือกโลก: 15%
۞จุดร้อน (hotspot) : 12%

     หินหนืดที่เกิดจากปะทุของภูเขาไฟมีลักษณะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและองค์ประกอบ หินหนืดที่มีอุณหภูมิสูงมีส่วนประกอบบะซอลต์ซึ่งมีลักษณะคล้ายดินน้ำมันที่เย็นตัว หินหนืดที่มีองค์ประกอบปานกลางเช่นแอนดีไซต์มีแนวโน้มที่เกิดจากการผสมกันของกรวยกรวดภูเขาไฟ (เถ้าธุลีภูเขาไฟ, หินเถ้าภูเขาไฟ) หินหนืดที่มีสีอ่อนเช่นหินไรโอไลต์มักจะเกิดจากการปะทุที่อุณหภูมิต่ำ

     หินหนืดสีอ่อนและสีปานกลางมักจะมีการปะทุที่รุนแรงซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ การระเบิดของตะกอนภูเขาไฟรวมทั้งหินเถ้าภูเขาไฟและหินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟเรียกว่า เทบพรา (tephra) เถ้าธุลีตะกอนภูเขาไฟขนาดเล็กจะเกิดการระเบิดและแผ่ตัวตกสะสมในบริเวณกว้าง

     เนื่องจากว่าหินหลอมเหลวเย็นตัวและตกผลึกอย่างรวดเร็วจึงได้ผลึกที่มีขนาดเล็ก ถ้าผลึกถูกรบกวนขณะเย็นตัวลักษณะที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อแก้วเช่นหินออบซิเดียน ถ้าหินหลอมเหลวมีการเย็นตัวอย่างช้าๆผลึกที่ได้จะมีขนาดใหญ่

     เนื่องจากแร่ส่วนใหญ่ของหินอัคนีพุมีขนาดเล็กจึงจำแนกประเภทได้ยากกว่าหินอัคนีแทรกซอน โดยทั่วไปแร่องค์ประกอบของหินอัคนีพุสามารถจำแนกภายใต้กล้องจุลทรรศน์(Microscope) โดยอาจใช้ LM ได้
หินอัคนีระดับตื้น

หินอัคนีระดับตื้นเกิดที่ความลึกระหว่างหินอัคนีพุและหินอัคนีแทรกซอน หินอัคนีระดับตื้นพบในปริมาณน้อยมักพบบริเวณพนังหิน,พนักแทรกชั้น หรือหินอัคนีรูปเห็ด 

 

หินอัคนี,หินแปร,หินตะกอน,ชนิด ของ หินอัคนี,ประโยชน์ ของ หินอัคนี,หินอัคนีมีอะไรบ้าง,หินอัคนีเกิดจาก,หินอัคนีบาดาล,หินอัคนี พุ,การเกิดหินอัคนี,ลักษณะหินอัคนี,ลักษณะของหินอัคนี,ประเภทของหินอัคนี

การจำแนกหินอัคนี

     การจำแนกหินอัคนีขึ้นอยู่กับการเกิด,เนื้อผลึก,แร่,องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะสัณฐานของรูปร่างหินอัคนี

     การจำแนกหินอัคนีมีหลากหลายวิธีซึ่งหินแต่ละประเภทก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเกิดที่แตกต่างกัน ลักษณะสำคัญ 2 ประการที่ใช้ในการจำแนกหินอัคนีคือขนาดผลึกซึ่งขึ้นอยู่กับการเย็นตัวของหิน และแร่องค์ประกอบ แร่ฟันม้า,แร่เขี้ยวหนุมาน,แร่โอลิวีน,แร่ไพรอกซีน,แร่แอมฟีโบล และแร่กลีบหิน เป็นแร่ที่มีความสำคัญในการจำแนกประเภทของหินอัคนี

     การจำแนกอย่างง่ายคือการแยกโดยใช้แร่ฟันม้าและแร่เขึ้ยวหนุมาน โดยหินที่มีปริมาณแร่เขี้ยวหนุมานสูงจัดเป็นแร่ที่มีปริมาณซิลิกาสูง และหินที่มีปริมาณแร่ฟันม้าสูงจัดเป็นแร่ที่มีปริมาณซิลิกาต่ำ

     หินอัคนีที่มีผลึกขนาดใหญ่สามารถจำแนกได้ด้วยตาเปล่าเรียกว่า เนื้อทรรศน์ และที่ไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่าเรียกว่า เนื้อจุล โดยทั่วไปหินอัคนีแทรกซอนจะมีลักษณะเนื้อทรรศน์ และหินอัคนีพุจะมีลักษณะเนื้อจุล

 

การจำแนกหินอัคนีทางเคมี

ทางเคมี : ใช้ปริมาณทั้งหมดของแร่แอลคาไลและแร่ซิลิกาในการจำแนก

●หินที่มีความเป็นกรด หินอัคนีมีปริมาณแร่ซิลิกาสูงมากกว่า 63% เช่นหินแกรนิต และหินไรโอไลต์
●หินที่มีความเป็นกลาง หินอัคนีที่มีปริมาณแร่ซิลิการะหว่าง 52-63% เช่นหินแอนดีไซต์
●หินที่มีความเป็นเบส หินอัคนีที่มีปริมาณแร่ซิลิกาน้อยระหว่าง 45-52% และมีแร่เหล็ก-แร่แมกนีเซียม เช่นหินแกบโบร และหินบะซอลต์
●หินอัลตราเมฟิก หินอัคนีที่มีปริมาณแร่ซิลิกาน้อยกว่า 45%
●หินแอลคาลิก หินอัคนีที่ปริมาณแร่แอคลาไล 5-15% หรือมีอัตราส่วนระหว่างแร่แอลคาไลและแร่เขี้ยวหนุมานเท่ากับ 1:6

การจำแนกหินอัคนีโดยแร่

สำหรับหินอัคนีภูเขาไฟ แร่จัดเป็นสิ่งสำคัญในการจำแนกและการตั้งชื่อหินหลอมเหลว สิ่งสำคัญในการแบ่งคือลักษณะของผลึกดอก

ปริมาณแร่ – ระหว่างหินสีอ่อน(felsic)และหินสีเข้ม (mafic)

●หินสีอ่อน มีแร่เขี้ยวหนุมานและแร่ฟันม้าเป็นแร่หลัก เช่นหินแกรนิต และหินไรโอไรต์ มักมีสีอ่อนและมีความหนาแน่นต่ำ
●หินสีเข้ม มีแร่ไพรอกซีน, แร่โอลิวีนและแร่แพลคจิโอเครสเป็นแร่หลัก เช่นหินบะซอลต์และหินแกบโบร มักมีสีเข้มและมีความหนาแน่นสูงกว่าหินสีอ่อน
●หินอัลตราเมฟิก มีปริมาณแร่ซิลิกาน้อยมาก ในขณะที่มากกว่า 90% เป็นแร่สีเข้ม เช่นหินดันไนส์

 

Cre : th.wikipedia.org

หินอัคนี