Tag : ประโยชน์ ของ หินอัคนี

หินอัคนี

หินอัคนี

หินอัคนี    หินอัคนี หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า igneous ซึ่งหินอัคนีเกิดจากการเย็นตัว และแข็งตัวลงของหินหนืด หรือว่าแมกม่านั่นแหล่ะ และหินอัคนี ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ หินอัคนีภูเขาไฟ และหินอัคนีบาดาล ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเกิดของหินอัคนี หินอัคนีแทรกซอน หินอัคนีแทรกซอนเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืดภายใต้เปลือกโลกซึ่งถูกล้อมรอบด้วยหินต้นกำเนิด หินหนืดมีการเย็นตัวอย่างช้าๆทำให้เนื้อผลึกที่มีขนาดใหญ่ แร่องค์ประกอบในหินสามารถแยกได้ด้วยตาเปล่า หินอัคนีพุ หินอัคนีพุเกิดการเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วบนผิวโลก ทำให้ได้เนื้อผลึกที่มีขนาดเล็ก หินหลอมละลายที่มีหรือไม่มีผลึกและฟองอากาศเรียกว่าหินหนืด (magma) หินหนืดโผล่ขึ้นมาที่ผิวโลกเนื่องจากมีความหนาแน่นน้อยกว่าหินต้นกำเนิด หินหนืดที่โผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ใต้น้ำหรือบนบก เรียกว่า หินหลอมเหลว (lava) ปริมาณหินอัคนีพุที่ประทุจากการระเบิดของภูเขาไฟในแต่ละปีขึ้นอยู่กับการเกิดธรณีแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก ۞การเคลื่อนที่ออกจากกันของแผ่นเปลือกโลก: 73% ۞การเคลื่อนที่เข้าหากันของแผ่นเหลือกโลก: