มารยาทในการฟัง

 สาระน่ารู้  ไม่ให้ใส่ความเห็น
พ.ค. 302013
 

มารยาทในการฟัง,มารยาทในการฟังและดู,มารยาทในการฟังและการดู,มารยาทในการฟังที่ดี,มารยาทในการดู,มารยาทในการเขียน,การฟัง,มารยาทในการฟัง คือ,มารยาทในสังคม,คุณธรรมมารยาทในการพูด,มารยาทในการสนทนา

มารยาทในการฟัง

๑.ฟังด้วยความสงบ

๒.ฟังด้วยความตั้งใจ

๓.ปรบมือเมื่อชอบใจ

๔.มองหน้าผู้พูด

๕.เมื่อมีขอสงสัยควรถาม เมื่อผู้พูดเปิดโอกาสให้ถาม ไม่ควรถามแทรกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่

๖.ไม่ส่งเสียงรบกานผู้อื่น

๗.ไม่ควรแสดงท่าทางไม่พอใจเมื่อไม่ชอบใจ

๘.ตั้งใจฟังตังแต่ต้นจนจบ

๙.ไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น โห่ร้อง

๑๐.ไม่ควรเดินเข้าเดินออกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดหากมีความจำเป็นควรทำความเคารพก่อน

๑๑.ฟังด้วยความอดทนแม้จะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้พูดก็ควรมีใจกว้างรับฟังอย่างสงบ

๑๒.ฟังด้วยความสุขุม ไม่ควรก่อความรำคาญให้บุคคลอื่น ควรรักษามารยาทและสำรวมกิริยา ไม่หัวเราะเสียงดังหรือกระทืบเท้าแสดงความพอใจหรือเป่าปาก

๑๓.จดบันทึกข้อความที่สนใจหรือข้อความที่สำคัญ หากมีข้อสงสัยเก็บไว้ถามเมื่อมีโอกาสและถามด้วยกิริยาสุภาพ เมื่อจะซักถามต้องเลือกโอกาสที่ผู้พูดเปิดโอกาสให้ถาม หรือยกมือขึ้นขออนุญาตหรือแสดงความประสงค์ในการซักถาม ถามด้วยถ้อยคำสุภาพ และไม่ถามนอกเรื่อง

๑๔.เมื่อฟังอยู่เฉพาะหน้าผู้ใหญ่ ควรฟังโดยสำรวมกิริยามารยาท ฟังด้วยความสุภาพเรียบร้อย และตั้งใจฟัง

๑๕.การฟังในที่ประชุม ควรเข้าไปนั่งก่อนผู้พูดเริ่มพูด โดยนั่งที่ด้านหน้าให้เต็มก่อนและควรตั้งใจฟังจนจบเรื่อง

มารยาทในการฟัง